Linie papilarne. Opowieści.
30 listopada 2017 r.

W Pokoju z widokiem w Starym Ratuszu odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Linie papilarne. Opowieści”, którego pomysłodawcą był Mariusz Sieniewicz. Warsztaty przeprowadzone zostały dzięki pozyskaniu przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla książki 2017. Projekt miał na celu odszukanie nieodkrytych talentów literackich i rozbudzenie ich potencjału twórczego.

W kursach kreatywnego pisania realizowanych w okresie sierpień-listopad 2017 r. w 5 bibliotekach publicznych naszego regionu: Miejskiej Bibliotece Publicznej im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie, Bibliotece Miejskiej w Mrągowie, Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Orzyszu oraz Bibliotece Publicznej w Rynie wzięło udział 88 osób.

W ramach podsumowania projektu uczestnicy mogli podzielić się wrażeniami i doświadczeniami, a także zaprezentować powstałą podczas spotkań prozę i poezję. Była także chwila na swobodną rozmowę przy kawie, wspólne odczytywanie tekstów oraz wspomnienia z warsztatów.

Rozmowa uczestników spotkania. Uczestnicy siedzą w półkolu na krzesłach. Rozmowa uczestników spotkania.
Uczestnicy spotkania omawiają utwory, które powstały podczas warsztatów Uczestnicy spotkania rozmawiają przy kawie.

powrót