Konferencja regionalna
7 grudnia 2017 r.

W Starym Ratuszu odbyła się kolejna edycja Konferencji Regionalnej, która na stałe wpisana jest w kalendarz wydarzeń regionalnych związanych z ideą wsparcia rozwoju bibliotek.

Gośćmi konferencji byli Zdzisław Fadrowski, Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, którego wystąpienie skoncentrowane było na samorządowej wizji bibliotek województwa warmińsko-mazurskiego, Grzegorz Mrowiński, Burmistrz Działdowa, który opowiedział o korzyściach dobrej współpracy samorządu z biblioteką publiczną, oraz Dariusz Kawa z Instytutu Książki, dzięki któremu można było zapoznać się z możliwościami i szansami wsparcia bibliotek publicznych ze środków ministerialnych.

Ponadto relację z wizyty studyjnej do czeskich bibliotek w ramach seminarium organizowanego przez Instytut Książki „Biblioteka Nowa w drodze” – zaprezentowali bibliotekarze z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej oraz Janusz Kwiatek z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy.

Gościem konferencji był także Jakub Frołow, przedstawiciel firmy Legimi, który przedstawił nową ofertę udostępniana książek elektronicznych on-line dla bibliotek.

Tradycyjnie konferencja była również okazją do uhonorowania na poziomie regionalnym tych bibliotek, które zajęły wysokie miejsca w ogólnopolskim Rankingu Bibliotek organizowanym przez Instytut Książki i dziennik „Rzeczpospolita”.

Z województwa warmińsko-mazurskiego najwyższe pozycje w rankingu zajęły: Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach (3. miejsce) oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu (7. miejsce). Wysokie miejsca biblioteki zajęły także w poszczególnych kategoriach: biblioteka w Świątkach jest najlepsza w kraju w kategorii gmin wiejskich, a w kategorii gmin miejsko-wiejskich Morąg zajął czwarte miejsce.

Pełna lista Rankingu Bibliotek została opublikowana w piątkowym wydaniu „Rzeczpospolitej” (1.12), będzie również dostępna na stronach internetowych „Rzeczpospolitej” oraz Instytutu Książki.

Ranking Bibliotek

Dyrektor WBP Andrzej Marcinkiewicz dziękuje pani Marii Ćwiklińskiej za wieloletnią pracę na rzecz bibliotekarstwa w Suszu. Wystąpienie Zdzisława Fadrowskiego, Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego
Wystąpienie Grzegorza Mrowińskiego, Burmistrza Działdowa Wystąpienie Dariusza Kawy z Instytutu Książki
Goście konferencji na tle ścianki WBP Wręczenie nagród przedstawicielom bibliotek wyróżnionych w ogólnopolskim Rankingu Bibliotek organizowanym przez Instytut Książki i dziennik „Rzeczpospolita”.
Wręczenie nagród przedstawicielom bibliotek wyróżnionych w ogólnopolskim Rankingu Bibliotek organizowanym przez Instytut Książki i dziennik „Rzeczpospolita”, część druga. Wystąpienie Anny Głowińskiej, Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie

powrót