„Współistnienie” - promocja pisma kulturalno-literackiego „VariArt”
14 grudnia 2017 r.

W Pokoju z widokiem w Starym Ratuszu odbyło się spotkanie ph. „Współistnienie” promujące pismo kulturalno-literackie „VariArt”. Gośćmi spotkania byli: Marek Barański, Krzysztof Szatrawski oraz Piotr Burczyk. Tym razem w centrum rozważań znalazła się działalność Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz tematy związane z wydawanymi w bieżącym roku kolejnymi numerami czasopisma „VariArt”. Była też okazja, by posłuchać wierszy laureata tegorocznego Debiutu Roku Piotra Burczyka, które znalazły się w trzecim numerze czasopisma. Chwilę później rozpoczęła się prezentacja nowej książki „Dziewięć wierszy miłosnych” Arno Holza i wykład autora przekładu wierszy poety: Krzysztofa D. Szatrawskiego. Uczestnicy spotkania otrzymali także egzemplarz „Almanachu 2017” wydanego przez SPP Olsztyn. Wydarzenie odbyło się w ramach Olsztyńskich Dni Literatury.

Rozpoczęcie spotkania i przywitanie gości przez Iwonę Bolińską-Walendzik kierownika Działu Promocji WBP. Przy stoliku od lewej Piotr Burczyk, Krzysztof D. Szatrawski, Marek Barański Piotr Burczyk czyta swój wiersz zamieszczony w czasopiśmie VariArt 3/2017
Krzysztof D. Szatrawski rozdaje uczestnikom spotkania „Almanach 2017” Krzysztof D. Szatrawski podczas wykładu o poezji Arno Holza

powrót