„Trilinguis” – „Kiedy czas się kończy” Krzysztof D. Szatrawski
21 lutego 2019 r.

W sali konferencyjnej WBP odbyło się spotkanie promujące szósty zeszyt poetycki z serii Trilinguis wydany przez WBP w Olsztynie. Tym razem w serii zaprezentowany został wiersz Krzysztofa D. Szatrawskiego Kiedy czas się skończy. Gośćmi wydarzenia byli: Krzysztofa D. Szatrawskiego, Marek Gardzielewski oraz Evgenija Dobrova, tłumaczka wiersza na język rosyjski. W wydawnictwie wydrukowano tłumaczenia wiersza na język rosyjski i włoski, a dodatkowo podczas spotkania uczestnicy mieli okazję posłuchać innych tłumaczeń: serbskiego, kazahskiego, chińskiego, białoruskiego czy hebrajskiego.

Seria „Trilinguis” to pomysł WBP na promocję poetów z regionu oraz prezentację tłumaczy z różnych krajów. Ta niezwykła publikacja zawierająca jeden wiersz w trzech językach powstała w Pracowni Starych Technik Drukarskich WBP w Olsztynie przy współudziale drukarza Marka Gardzielewskiego. Współpracował on z WBP przy wszystkich wydaniach serii. Do tej pory ukazało się pięć zeszytów z utworami Marka Barańskiego, Alicji Bykowskiej-Salczyńskiej, Kazimierza Brakonieckiego, Wojciecha Kassa i Zbigniewa Chojnowskiego. Publikacja drukowana jest techniką wypukłodruku. Całości dopełnia subtelne tłoczenie na okładce charakteryzujące serię. To bibliofilski rarytas wydany w nakładzie 150 ręcznie numerowanych egzemplarzy.

Krzysztof D. Szatrawski – urodzony w Kętrzynie. Poeta, prozaik, krytyk muzyczny i literacki. Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, a od stycznia 2014 prezesem Oddziału w Olsztynie. Za osiągnięcia w dziedzinie promocji kultury muzycznej otrzymał w 1997 odznakę Zasłużony Działacz Kultury, w 2016 został wyróżniony Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a w 2018 Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pierwsze próby poetyckie podjął jako uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Kętrzynie. Debiutował na łamach „Warmii i Mazur” w 1980 r. Jego pierwszy arkusz poetycki pt. „Posłanie ostatniego z epigonów” ukazał się w 1981 r. w serii „Premiery literackie” wydawanej przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”. Jest autorem sześciu tomików poetyckich, powieści („ Requiem dla bohatera”) oraz zbioru opowiadań (cykl Odjazd z lat 1984-1987 wydany w 2006 r.). Publikował w „Twórczości”, „Akcencie”, „Toposie”, „Fa-Arcie”, „Warmii i Mazurach”, „Borussii”, „Portrecie” i innych czasopismach.

<p>Trilinguis Krzysztofa Szatrawskiego</p> <p>Dyrektor WBP, Andrzej Marcinkiewicz, otwiera spotkanie</p>
<p>Marek Gardzielewski, drukarz, opowiada o pracy nad Trilinguisem</p> <p>Goście słuchają rozmowy Krzysztofa Szatrawskiego z Evgeniją Dobrovą</p>

powrót