(Ko)repetycje muzyczne : Stanisław Moniuszko – twórca opery narodowej
21 marca 2019 r.

Stanisław Moniuszko jest jednym z najważniejszych twórców w historii polskiej kultury, nie tylko jako wybitnie utalentowany kompozytor, który stworzył wielką polską operę romantyczną, ale również jako świadomy uczestnik dokonujących się w XIX wieku przemian i procesów tworzenia nowoczesnej świadomości narodowej. Kolejne opery Stanisława Moniuszki otwierają rewolucyjną na owe czasy wizję wartości kulturowych, społecznych i cywilizacyjnych, która spełniła rolę istotnego, obok literatury pięknej, głosu w dyskusji na temat przyszłości Polski i Europy. Z okazji Roku Moniuszkowskiego na (Ko)repetycjach muzycznych przypomnieliśmy najważniejsze opery twórcy Halki wskazując na ich wartości muzyczne, dramatyczne i intelektualne. (dr K. Szatrawski)

Krzysztof Szatrawski opowiada o twórczości Stanisława Moniuszki Uczestnicy spotkania słuchają prowadzącego

powrót