ul. Stare Miasto 33
10-026 Olsztyn
tel. (89) 524 90 46
e-mail: promocja@wbp.olsztyn.pl

Marcin Piotrowicz – „Wklęsłodruk dźwięku”
15 kwietnia 2019 r.

W Galerii Stary Ratusz WBP odbył się wernisaż wystawy „Wklęsłodruk dźwięku” Marcina Piotrowicza. Autor zaprezentował swoje grafiki, które są odzwierciedleniem kształtu fali akustycznej. Cyklu grafik wykonanych w technice akwatinty jest nawiązaniem do syntezy sztuk oraz wynikiem eksperymentów z dźwiękiem. Wystawa ma ukazać widzialną dla człowieka formę, jaką przybiera dźwięk podczas drgań i udowodnić, że synteza sztuk jest zjawiskiem nie tylko teoretycznym. Gościem wernisażu była dr hab. Małgorzata Chomicz, prof. UWM, pod której kierunkiem Marcin Piotrowicz przygotowywał dyplom z zakresu grafiki.

Marcin Piotrowicz, stypendysta Ministra Edukacji Narodowej, Rektora Uniwerystetu Warmińsko-Mazurskiego, fundacji Leszka i Jolanty Czarneckich oraz fundacji Lesława Pagi. Absolwent studiów magisterskich na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w pracowni grafiki warsztatowej dr hab. Małgorzaty Chomicz prof. UWM i w pracowni struktur wizualnych dr Anny Drońskiej. W 2006 r. ukończył I stopień Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Olsztynie, a w 2013 r. Państwowe Liceum Plastyczne im. Ericha Mendelsohna. Autor i użytkownik repliki XIX wiecznej lutni romantycznej. Autor prac graficznych, malarskich, pisemnych i rzeźbiarskich, nawiązujących do syntezy sztuk (muzycznej i plastycznej). Aktualnie doktorant na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Otwarcie wernisażu - od prawej Marcin Piotrowicz, Iwona Bolińska-Walendzik i Małgorzata Chomicz Marcin Piotrowicz podczas performance'u
Dwie kobiety oglądają prace artysty Goście oglądają wystawę
Goście zgromadzeni na wernisażu Grafika Marcina Piotrowicza

powrót