ul. Stare Miasto 33
10-026 Olsztyn
tel. (89) 524 90 46
e-mail: promocja@wbp.olsztyn.pl

Wystawa „100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża”
29 kwietnia 2019 r.

Olsztyński Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizował w Galerii Stary Ratusz WBP wystawę pod patronatem Komitetu ds. 100-lecia PCK na Warmii i Mazurach. Wystawę otworzył Andrzej Karski, wieloletni Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PCK w Olsztynie, który udostępnił wiele osobistych pamiątek i wygłosił wykład inauguracyjny. Warmińsko-Mazurski Okręgowy oddział PCK reprezentowali również m.in. p.o. prezesa oddziału Michał Kamieniecki oraz dyrektor oddziału Dorota d`Aystetten. W wernisażu udział wzięli goście specjalni m.in: Sylwia Jaskulska – członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, Halina Zaborowska-Boruch – wiceprezydent Olsztyna oraz Wiktor Marek Leyk – szef kancelarii sejmiku województwa. W programie uwzględniono również specjalny pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu Grupy Ratownictwa PCK Olsztyn.

 

W wernisażu udział wzięli goście specjalni Wystawę otworzył wykład inauguracyjny Andrzeja Karskiego, wieloletniego Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PCK w Olsztynie
Zebrani goście słuchają przemówienia Ratownicy medyczni podczas pokazu specjalnego

powrót