Spotkanie z Piotrem Gwiazdą
29 kwietnia 2019 r.

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z Piotrem Gwiazdą, który urodził się i wychowywał w Olsztynie, a od 1991 roku mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie wykłada na University of Pittsburgh. Poeta, krytyk i tłumacz opublikował trzy tomy poetyckie: Gagarin Street (2005), Messages (2012) i Aspects of Strangers (2015). Jest także autorem dwóch książek krytycznoliterackich: James Merrill and W.H. Auden (2007) i US Poetry in the Age of Empire (2014). Przełożył na angielski dwa tomy Grzegorza Wróblewskiego: Kopenhaga (2013) i Zero Visibility (2017). W Polsce jego wiersze ukazały się w pismach: Borussia, FA-art, Fraza, Gazeta Olsztyńska, Helikopter, Odra, minimalbooks oraz w antologii Przewodnik po zaminowanym terenie. Na spotkaniu obecna była Danuta Gomolińska, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Olsztynie, szkoły, do której uczęszczał Piotr Gwiazda.

Rozmowę poprowadził Kazimierz Brakoniecki – pisarz i wieloletni Dyrektor Centrum Polsko-Francuskiego w Olsztynie.

Na zdjęciu Kazimierz Brakoniecki i Piotr Gwiazda Na zdjęciu Kazimierz Brakoniecki i Piotr Gwiazda, który czyta swoje wiersze
Danuta Gomolińska wręcza podarunek Piotrowi Gwieździe Publiczność zgromadzona na spotkaniu

powrót