Spotkanie z Krystyną Czerni
9 maja 2019 r.

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z Krystyną Czerni, autorką książki „Nowosielski – sztuka sakralna. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin”, publikacji poświęconej sakralnym realizacjom Jerzego Nowosielskiego na terenie obecnego województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego. Wydarzenie podzielone było na dwie części – wykład Krystyny Czerni oraz panel dyskusyjny z Marcinem Cieleckim (poetą, eseistą) i Jerzym Necio (historykiem, publicystą). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele współwydawców książki: Zdzisław Fadrowski – Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Anatol Wap – Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Spotkaniu towarzyszyła wystawa prezentująca fragmenty książki.

Współwydawcami publikacji są: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Samorząd Województwa Podlaskiego oraz Muzeum Podlaskie w Białymstoku.

Na zdjęciu Krystyna Czerni, Marcin Cielecki i Jerzy Necio Na zdjęciu Anatol Wap, Krystyna Czerni, Marcin Cielecki i Jerzy Necio
Krystyna Czerni podpisuje książkę Zdzisław Fadrowski dziękuje Krystynie Czerni za spotkanie
Na zdjęciu wystawa prezentująca fragmenty książki Na zdjęciu wystawa prezentująca fragmenty książki

powrót