Bibliotheca bona 2018
23 maja 2019 r.

Od 2009 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie przyznawała tytuł Bibliotheca Bona bibliotekom publicznym z regionu Warmii i Mazur w trzech kategoriach: bibliotek miejskich, miejsko-gminnych i wiejskich. W 2018 r. przyznano w tych kategoriach tytuły Bibliotheca Bona Dekady. W 2019 roku zmieniliśmy formułę wydarzenia – tytuł został przyznany w głosowaniu internetowym.

Wydarzenie składało się z dwóch etapów: powiatowego, w trakcie którego wybierane były najbardziej cenione biblioteki w poszczególnych powiatach oraz wojewódzkiego, podczas którego wyłoniona została Bibliotheca Bona ciesząca się największym uznaniem w województwie. Wyróżnione zostały także: biblioteka powiatowa/pełniąca funkcje powiatowe, która nominowała nagrodzoną placówkę oraz biblioteka, która oddała najwięcej głosów w głosowaniu internetowym.

Nagrodę z rąk Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina odebrali Wiesław Tkaczuk – wójt Kiwit, Jadwiga Błażewicz-Jędrych – kierownik GBP w Kiwitach oraz Dorota Paleń-Krajewska – dyrektor MBP w Lidzbarku Warmińskim.Bibliotheca Bona 2018 otrzymała:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach

Wyróżnienie dla biblioteki pełniącej zadania powiatowe oraz najaktywniejszej placówki w głosowaniu internetowym:

Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Kromera w Lidzbarku Warmińskim

Wójt Kiwit Wiesław Tkaczuk odbiera nagrodę z rąk Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina. Na zdjęciu Marszałek Gustaw Marek Brzezin, kierownik GBP w Kiwitach Jadwiga Błażewicz-Jędrych, dyrektor MBP w Lidzbarku Warmińskim Dorota Paleń-Krajewska oraz wójt Kiwit Wiesław Tkaczuk.
Wójt Kiwit Wiesław Tkaczuk podczas przemówienia. Logo Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

powrót