Wystawa „Żeglarstwo na Warmii i Mazurach”

W samym ¶rodku wakacji powstała wystawa po¶więcona chyba najbardziej lubianej przez mieszkańców naszego regionu rozrywce letniej, czyli żeglarstwu. Czy kto¶ mógł się spodziewać, że nasza biblioteka ma tak wiele materiałów zwi±zanych z t± tematyk±? Były to nie tylko ksi±żki, ale i pocztówki, prospekty, bilety, plakaty, foldery, mapy tras, fotografie z wycieczek… i wiele, wiele innych. Można by długo wymieniać. Żeglarstwo to temat bez końca, zarówno dla prawdziwych pasjonatów, zapalonych sportowców, jak i amatorów, którzy od czasu do czasu wyruszaj± na pobliskie jezioro, aby się zrelaksować i złapać wiatr w psychiczne żagle. Prezentowana wystawa ma pobudzać wyobraĽnię, zachęcać do czytania o żeglarstwie oraz do samego żeglowania.

Część ekspozycji żeglarskiej: dwie kolorowe pocztówki z żaglowcami, kolorowa pocztówka z plażą jeziorną, kolorowa pocztówka z pomostem na jezierze oraz książka kapitana Tomasza Cichockiego „Zew oceanu”. Gadżety ozdabiające wystawę: trzy muszle ślimaków jeziornych oraz żaglówka z biało-czerwono-granatowego papieru.
Część ekspozycji: kolorowe pocztówka z żaglówka, kolorowa pocztówka z piaszczystą plażą oraz kolorowy folder „Mazury cud natury”. Część ekspozycji: widok z góry na brunatne muszle małży jeziornych oraz kolorową pocztówkę  z kajakami na jeziorze
Część ekspozycji: dwubarwna broszura „Wielkie Jeziora Mazurskie”, otwarty folder w języku niemieckim otwarty na ilustracji z żaglówką, czarno-biała widokówka przedstawiająca żaglówki przy pomoście oraz dwie białe muszle małży jeziornych Fragment ekspozycji: widok z góry na okładkę publikacji Ryszarda Kowalskiego i Cezarego Wawrzyńskiego „200 lat żeglugi pasażerskiej” oraz otwarty kolorowy folder ze zdjęciami Mazur
Część ekspozycji żeglarskiej: dwie kolorowe pocztówki z żaglowcami, kolorowa pocztówka z plażą jeziorną, kolorowa pocztówka z pomostem na jezierze oraz książka kapitana Tomasza Cichockiego „Zew oceanu”. Część ekspozycji żeglarskiej: dwie kolorowe pocztówki z żaglowcami, kolorowa pocztówka z plażą jeziorną, kolorowa pocztówka z pomostem na jezierze oraz książka kapitana Tomasza Cichockiego „Zew oceanu”.

powrót