Wystawa „Solidarna historia na Warmii i Mazurach”

Z okazji rocznicy wydarzeń sierpniowych '80 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie przygotowała niewielk± wystawę archiwalnych fotografii, pami±tek i oryginalnych dokumentów, będ±cych ¶wiadectwem tego, jak w Olsztynie i Elbl±gu rodziła się „Solidarno¶ć”. S± to obiekty naprawdę wyj±tkowe, nie tylko przez wzgl±d na swoj± tre¶ć (np. konspiracyjna przeróbka słynnego przeboju „Kolorowe jarmarki”), czy na fakt dokumentowania przełomu społeczno-politycznego w Polsce, ale dzięki swojej unikatowo¶ci. W kocu mówimy w tym wypadku o materiałach z obiegu nieoficjalnego…

Napis wieńczący wystawę: „Solidarna historia na Warmii i Mazurach” oraz okładka książki Renaty Gierczyńskiej „O cześć drukarza, o prawdę i wiarygodność słowa” - z biało-czarną i biało-czerwonym napisem Pierwsze strony gazetki „Rezonans” - głosu NZSS „Solidarność” w Olsztynie
Eksponaty - znaczki Poczty „Solidarności”: dwa o nominale 50 groszy z napisem „Solidarność”, jeden z portretem Lecha Wałęsy oraz trzy z symbolami PRL i Stanu Wojennego ujętych w sposób karykaturalny Fragment ekspozycji: „Fotografie, afisze i druki z kolekcji dokumentów życia społecznego”; widoczne czarno-białe zdjęcie przedstawiające obecną ul. Piłsudskiego w Olsztynie z przejeżdżającymi oflagowanymi samochodami oraz kolorową cegiełkę na Fundusz Wyborczy Komitetu Obywatelskiego o nominale 500 zł
Ulotki z okresu wyborów 1989 r .: pierwsza z napisem „Pan da siłę swojemu ludowi”, druga z cytatem Lecha Wałęsy „Musimy wygrać”. Okładka książki Karola Nawrockiego „Zarys historii NSZZ >Solidarność< regionu elbląskiego”, czarno-białe zdjęcie pocztu sztandarowego podczas jednego z zebrań regionalnego NSZZ „Solidarność” oraz niewypełniony formularz deklaracji członkostwa Związku.
Czarno-białe zdjęcie przedstawiające Marsz Milczenia przechodzący (obecną) ul. Piłsudskiego w Olsztynie oraz kalendarz z napisem „Solidarność” na rok 1989. Czarno-białe zdjęcie marszu protestacyjnego NSZZ Solidarność” Regionu Olsztyńskiego oraz rękopis konspiracyjnej przeróbki tekstu piosenki „Kolorowe jarmarki”.
Ekspozycja „Fotografie, afisze i druki z kolekcji dokumentów życia społecznego” rozmieszczona w antyramie; ujęcie dalsze. Widoczne czarno-białe zdjęcia oraz odezwy powielane na powielaczach. Fragment biało-czarnego plakatu wyborczego „Naszym prezydentem Lech Wałęsa” oraz czarno-białe zdjęcie przedstawiające uczestników Marszu Milczenia protestujących na placu koło Pomnika Wdzięczności Xawerego Dunikowskiego w Olsztynie.
Dwa czarnobiałe zdjęcia: na pierwszym przejeżdżające na znak protestu (obecną) ul. Piłsudskiego ciągniki, na drugim - napis „Strajk” umieszczony nad wejściem (byłej) Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie przy (obecnej) ul. Piłsudskiego. Dwa czarno-białe zdjęcia z Marszu Milczenia idącego (obecną) ul. Piłsudskiego w Olsztynie oraz napis „Solidarna historia”

powrót