Wystawa „60 lat Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego >Pojezierze<”

Już sze¶ćdziesi±t lat olsztyńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze" promuje kulturę i sztukę na Warmii i Mazurach. Jako pami±tki po wszystkich wystawach, plenerach, spotkaniach autorskich, wernisażach i koncertach pozostałe liczne katalogi, foldery , broszury i zaproszenia. W Wojewódzkie Bibliotece Publicznej w Olsztynie zachowało się wiele z tych ciekawych dokumentów utrwalaj±cych długoletni± działalno¶ć „Pojezierza”. Bież±ca wystawa odbyła się jednocze¶nie z cyklem wydarzeń fetuj±cych obchody Stowarzyszenia – m.in. z ekspozycj± dużego formatu zrealizowan± w Galerii Stary Ratusz oraz z imprezami kulturalnymi z udziałem członków „Pojezierza”.

Szklana gablota z napisem „60 lat Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego >Pojezierze<” - zawiera publikacje na temat Stowarzyszenia oraz kolorowe zaproszenia jako pozostałości z imprez Fragment ekspozycji w gablocie zatytułowany „>Pojezierze< - ludzie, cele, działanie”: „Statut Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego >Pojezierze< w Olsztynie” oraz dwubarwne zdjęcie przedstawiające kilkunastu członków Stowarzyszenia
Gadżet upiększający ekspozycję - warmiński konik narysowany białą farbą na czarnym kręgu z papieru oraz kilka egzemplarzy „Komunikatów Zarządu Głównego SSK >Pojezierze” z 1961 r. Fragment ekspozycji pn. „Logo Stowarzyszenia >Pojezierze<”, czyli zaproszenia z wydrukowanym na awersie konikiem warmińskim w odmiennych kolorystykach.
Zaproszenia na wydarzenia kulturalne organizowane w oddziale Stowarzyszenia w Reszlu (na awersach uproszczony kolorowy rysunek zamku w Reszlu), folder z wizerunkiem niebieskiej ryby na okładce oraz gadżet z narysowanym konikiem warmińskim podczepiony nad eksponatami. Widok z góry ma wyeksponowane okładki katalogów Wydawnictwa „Pojezierze” oraz cykl mini-książek o rzemieślnikach w Warmii i Mazur
Fragment ekspozycji poświęcony popularyzacji książek przez Stowarzyszenie - 3 gadżety z konikiem warmińskim, czarno-białe zdjęcie przedstawiające członków „Pojezierza” podczas promocji książek oraz zaproszenie na jedną z takich imprez. Fragment ekspozycji: kolorowe zdjęcie ze spotkania z Barbarą Hulanicką, katalog wystawy fotografii Czesława Wasiłowskiego „Salon Salonów” oraz gadżety z konikiem warmińskim.
Druga z gablot z ekspozycją na temat SSK „Pojezierze” zwieńczona napisem „Po zbiory i informacje o Warmii i Mazurach zapraszamy do Pracowni Regionalnej (I piętro).  

powrót