Wystawa „Tradycyjnie po warmińsku” – zdjęcia Ryszarda Czerwińskiego

Motywem przewodnim wczesnozimowej ekspozycji dokumentów życia społecznego był piękny strój warmiński. Wyj±tkowo efektownie zaprezentowały go zdjęcia autorstwa Ryszarda Czerwińskiego, znanego olsztyńskiego fotografika. W Wypożyczalni ustawiono więc tym razem ekspozycje złożon± z serii tych niezwykłych zdjęć. Przedstawiaj± one członków olsztyńskiego Zespołu Pie¶ni i Tańca „Warmia”, prezentuj±cych w bukolicznych okoliczno¶ciach tradycyjne stroje ludowe naszego regionu. Wystawie fotografii towarzyszy gwarowa zabawa: tablica z narysowanym typowym „warnijskim kryjdansem” oraz rozsypanka z warmińskich słów. Każdy chętny mógł dopasować odpowiednie słowa do obrazka i sprawdzić swoj± wiedzę regionaln± – lub poznać „nowy język”.

Napis „Strój warmiński - fotografie Ryszarda Czerwińskiego ze zbiorów dokumentów życia społecznego” oraz w tle dwa czarno-białe zdjęcia. Na pierwszym z nich utrwalono czterech chłopców stroju warmińskim płynących łódką po jeziorze, na drugim - dwie dziewczynki w strojach ludowych stojące na drewnianym pomoście. Widok na całość ekspozycji: szklaną gablotę z ustawionymi wewnątrz zdjęciami w czerwonym passe-partout oraz dwie większe antyramy stojące na drewnianych sztalugach z zawartymi wewnątrz białym na czarnym tle rysunkiem „warnijskiego kryjdansu” oraz białą kartą, na której umieszczono słowa warmińskie pod postacią rozsypanki.
Dwie szklane gabloty z 10 fotograficznymi - ujęcie dalsze. Dwie antyramy stojące na drewnianych sztalugach z zawartymi wewnątrz białym na czarnym tle rysunkiem „warnijskiego kryjdansu” oraz białą kartą, na której umieszczono słowa warmińskie pod postacią rozsypanki.

powrót