Wystawa „Ptasi marzec”

W miesi±cu, kiedy oficjalnie – kalendarzowo i astronomicznie – przychodzi wiosna, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie chce pokazać wszelkie ptaki tak bardzo kojarz±ce się z wiosn± oraz z… naszym zielonym regionem. Na kolejnej wystawie więc zbiory ksi±żkowe i dokumenty życia społecznego ukazuj± skrzydlatych mieszkańców Warmii i Mazur. Mamy nadzieję, że opisy ptasich obyczajów oraz kolorowe zdjęcia zachęc± wszystkich do wiosennych spacerów, aby każdy naprawdę mógł do¶wiadczyć ptasiego marca!

Antyrama promująca wystawę „Ptasi marzec” - zawiera plakat Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury 2-3 VI 1977 r. Fragment wystawy w witrynie: otwarta książka z ilustracją przedstawiającą żurawie na łące, zakładka z wizerunkami 4 gatunków mew oraz trzy kolorowe pocztówki przedstawiające sowę, łabędzie i głuszca.
Fragment wystawy w witrynie: dwie kolorowe pocztówki przedstawiające sowę i głuszca. Fragment wystawy w witrynie: okładka książki pt. „Ptasie impresje”, drewniana figurka dwóch przytulonych ptaków w kolorach białym i czarnym oraz otwarta książka z ilustracją przedstawiającą żurawie na łące.
Fragment wystawy w witrynie: czarno-białe zdjęcie przedstawiające jastrzębia, trzy kolorowe pocztówki przedstawiające sowę, łabędzie i głuszca oraz fajansowa  figurka małej siedzącej gęsi. Fragment wystawy w witrynie: czarno-białe zdjęcie przedstawiające  dwa płynące łabędzie oraz stado łabędzi i trzy kolorowe pocztówki przedstawiające kolorowe ptaki leśne.
Fragment wystawy w witrynie: okładka książki Andrzeja Waszczuka „Warmia. Ptasi raj” z głową białej czapli oraz drewniana kolorowa figurka stojącej kaczki. Fragment wystawy w witrynie: otwarta książka z ilustracją przedstawiającą zrywająca się z wody do kaczkę oraz zakładka z wizerunkami 4 gatunków mew.
Fragment wystawy w witrynie: czarno-białe zdjęcie przedstawiające kormorany siedzące w gniazdach, okładkę folderu Zbigniewa Jakubca „W bocianim raju” oraz pracę rękodzielniczą wykonaną z szyszek i nici przedstawiającą dwa bociany w gnieździe. Fragment wystawy w witrynie: czarno-białe zdjęcie przedstawiające ptaka karmiącego pisklę oraz trzy kolorowe foldery promujące Bocianią Wioskę - Żywkowo oraz informujące o populacji bociana w Polsce.

powrót