Wystawa „Miejskie obrazy – olsztyńskie sgraffita”

Lutowa wystawa zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie tym razem przybliżała wyj±tkowe ozdoby na ¶cianach olsztyńskich budowli, czyli sgraffita. Tę niezwykle efektown± technikę dekoracyjn± malarstwa ¶ciennego można dostrzec choćby na kamieniczkach olsztyńskiej starówki. Sgraffito jest szacowne wiekiem (starożytno¶ć), skomplikowane w wykonaniu i obecne nie tylko w stolicy Warmii i Mazur, lecz także w wielu miastach regionu, jednak powszechnie mało znane. St±d też prezentowane na wystawie ksi±żki oraz dokumenty życia społecznego miały za zadanie przypomnieć piękno „obrazów miejskich” widzianych co dzień ponad naszymi głowami, a tak mało docenianych.

Widok na dwie witryny z wystawą: na jednej z nich ustawiono „podpis” ekspozycji, czyli kartę w oprawie z napisem „Miejskie obrazy - olsztyńskie sgraffita”, na drugiej mini plakat z QR-kodem. Dostępny widok na półki poniżej z ustawioną ikonografią przedstawiającą sgraffita Fragment wystawy w witrynie: przyklejone na bordowych podstawach dwie widokówki przedstawiające ozdobione sgraffitami kamieniczki na Starym Mieście w Olsztynie oraz położona pod nimi zakładka obrazująca sgraffito (motyw stojącej kobiety) na kamienicy przy ul. Stare Miasto 9/10.
Fragment wystawy w witrynie: otwarta książka na rozdziale opisującym technikę sgraffito wraz z ilustracją Starego Miasta w Olsztynie, pod nią położony folder w kolorze musztardowym, zawierający zakładki ozdobione motywami z olsztyńskich sgraffitów. Obok umieszczono zakładkę obrazującą sgraffito (motyw stojącej kobiety w stroju ludowym) na kamienicy przy ul. Stare Miasto 2/5. Fragment wystawy w witrynie: otwarta książka na ikonografii ukazującej sgraffita na Starym Mieście w Olsztynie, pod nią położone zakładki obrazujące olsztyńskie sgraffita z motywami strojów historycznych oraz grajków ludowych.
Fragment wystawy w witrynie: ustawiony, rozłożony „folder harmonijkowy”, ukazujący rozmieszczenie na poszczególnych kamienicach Starego Miasta w Olsztynie konkretnych motywów sgraffito, pod nim zaś położone zakładki obrazujące sgraffita z wzornictwem ludowym. Fragment wystawy w witrynie: przyklejone na bordowej podstawie zdjęcie przedstawiające kamienicę ozdobioną sgraffitami z motywem sławnych postaci, pod nią położony folder w kolorze zielonym, zawierający zakładki ozdobione motywami z olsztyńskich sgraffitów. Obok umieszczono zakładki obrazujące sgraffita na kamienicy przy ul. Stare Miasto 4/6 (motyw wiktuałów) oraz 11/16 (motyw zaczerpnięty z wzornictwa ludowego). Na folderze ustawiono kubek z podobnym motywem ludowym w kolorze czerwonym i niebieskim.
Fragment wystawy w witrynie: ustawiony, rozłożony „folder harmonijkowy”, ukazujący rozmieszczenie na poszczególnych kamienicach Starego Miasta w Olsztynie konkretnych motywów sgraffito, pod nim zaś położono 3 zakładki obrazujące sgraffita ze sławnymi postaciami oraz wzornictwem ludowym. Fragment wystawy w witrynie: przyklejone na bordowej podstawie zdjęcie przedstawiające kamienicę ozdobioną sgraffitami z motywem sławnych postaci, pod nią umieszczono trzy zakładki obrazujące sgraffita z motywami: konia i młodzieńca, słońca i kwiatów oraz elementów geometrycznych.
Fragment wystawy w witrynie: książka ustawiona i otwarta na rozdziale „Dekoracje na elewacjach kamieniczek Starego Miasta w Olsztynie”, zwinięty w rulon fragment starej błony fotograficznej oraz trzy zakładki obrazujące sgraffita z motywem liści, rzemieślników oraz okrętu.  

powrót