Wystawa „Symbol mazurskich starowierców – Wojnowo”

W marcu cykliczna wystawa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie ukazywała materiały przedstawiaj±ce dzieje mnichów i mniszek osiadłych w Wojnowie – ówczesnym Eckertsdorfie. W latach 1848–1884 funkcjonował tam klasztor męski staroobrzędowców-fiedosiejewców, natomiast w 1885 r. obiekt został reaktywowany jako wspólnota mniszek. Klasztor przestał istnieć w 2006., kiedy umarła ostatnia z mieszkanek. Obecnie „Wojnowo staroobrzędowców” stało się celem wycieczek polskich i zagranicznych turystów. Ekspozycję utworzono z zasobów olsztyńskiej biblioteki – ksi±żek i dokumentów życia społecznego.

Napis nad wystawą, czyli oprawiona karta z treścią „Symbol mazurskich starowierców - Wojnowo”. Dostępny widok na niższą półkę z ustawioną ikoną św. Mikołaja. Widok na dwie witryny z wystawą: na jednej z nich ustawiono w passe partout dwa zdjęcia obecnego Wojnowa, na drugiej - „podpis wystawy”, czyli kartę w oprawie z napisem „Symbol mazurskich starowierców - Wojnowo”. Dostępny widok na półki obu witryn z ustawionymi książkami oraz ikoną św. Mikołaja.
Fragment wystawy w witrynie: ustawione pionowo książki „Ikony starowierców” i „Eikon staroobrzędowy”, jak tez naklejony na tylną ścianę witryny przedruk staroobrzędowego tekstu liturgicznego. Dostępny widok na dolną półkę z ustawionym zdjęciem obecnego Wojnowa w passe partout oraz książką „Leksykon religijno-kulturowy staroprawosławia”. Fragment wystawy w witrynie: passe partout z dwoma zdjęciami obecnego Wojnowa, ustawiona pionowo książka „Leksykon religijno-kulturowy staroprawosławia” oraz ułożony pod nimi przedruk staroobrzędowego tekstu liturgicznego.
Fragment wystawy w witrynie: ustawione książki - Stefana Pastuszewskiego „Przegląd źródeł i opracowań do badań staroprawosławia” oraz Irydy Grek-Pabisowej „Staroobrzędowcy”, książka leżąca i otwarta na opisie klasztoru w Wojnowie (wraz z grafiką przedstawiającą budowlę) przyciśnięta rytym w cyrylicę dzwonkiem z brązu. Fragment wystawy w witrynie: dwie stojące książki wydane przez Muzeum Warmii i Mazur pt. „Staroobrzędowcy w Polsce” oraz „Ikona. Sacrum i piękno”, książka leżąca i otwarta na rozdziale „Raskoł” oraz ułożony na niej przedruk staroobrzędowego tekstu liturgicznego.
Fragment wystawy w witrynie: podparta w pionie ikona św. Mikołaja. Fragment wystawy w witrynie: podparta w pionie ikona św. Mikołaja, za nią zaś przyklejony na szybie przedruk staroobrzędowego tekstu liturgicznego. Dostępny widok na niższą półkę z ustawioną pionową książką oraz dwiema fotografiami w passe partout, przedstawiającymi obecne Wojnowo.
Fragment wystawy w witrynie: ustawiona książka Stefana Pastuszewskiego pt. „Zarys najnowszych dziejów wspólnot staroobrzędowców w Polsce (1939-2016)”, dwie kolorowe fotografie w passe partout przedstawiające obecne Wojnowo oraz położony po nimi przedruk staroobrzędowego tekstu liturgicznego. Dostępny widok na niższą półkę z ustawionymi pionowo książkami. Fragment wystawy w witrynie: ustawione pionowo książki - „Rosjanie-staroobrzędowcy w Polsce” oraz Edmunda Rokojzo „Aus der Geschichte der Philipponen in Masuren und Wojnowo/Eckertsdorf”, położone pod nimi przedruk staroobrzędowego tekstu liturgicznego i książka z motywem ikonicznym na okładce.
Fragment wystawy w witrynie: ustawione pionowo książki - Zoi Jaroszewicz-Pieresławcew pt. „Starowiercy w Polsce i ich księgi” oraz Irydy Grek-Pabisowej „Rosyjska gwara starowierców w województwach olsztyńskim i białostockim” i położone pod nimi przedruk staroobrzędowego tekstu liturgicznego oraz książka z ikonicznym motywem anioła na okładce.  

powrót