Wystawa „Królewiec – miasto, którego już nie ma”

W sierpniu cykliczna ekspozycja Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie skupiła czę¶ć posiadanych przez nasz± instytucję materiałów dotycz±cych prawdziwej naukowej stolicy Prus Wschodnich, czyli Królewca. Na wystawie czytelnicy mogli więc podziwiać przede wszystkim bogato ilustrowane ksi±żki opisuj±ce to wspaniałe miasto, lecz również jego ikonografię i kartografię. Tytuł ekspozycji podkre¶la fakt, że podczas działań wojennych uległo zniszczeniu ponad 90% Królewca. Tak więc obecny Kaliningrad jest zbudowan± na now± stolic± zupełnie nowych czasów. Tragiczn± historię miasta symbolizuje bruk umieszczony między ksi±żkami i dokumentami jako swoista ozdoba.

Fragment wystawy w witrynie: książka „Pod mostami Królewca” oraz uliczny kamień brukowy, symbolizujący zniszczenie miasta. Widoczna jest również ekspozycja z dolnej półki: rozłożona mapa Królewca oraz kostka brukowa. Fragment wystawy w witrynie: książki M. Schmidtke „Królewiec w Prusach” oraz „Królewic w oczach Polaków” i kostka brukowa, symbolizująca zniszczenie miasta.
Fragment wystawy w witrynie: napis przyklejony na szybie „Po zakończeniu II wojny zniszczenie miasta oszacowano na 90%”, ustawione książki „Konigsberg” i „Von Kaliningrad zum Konigsberg” Jurija Iwanowa oraz kostka brukowa, symbolizująca zniszczenie miasta. Fragment wystawy w witrynie: dwie otwarte na rycinach przedwojenne niemieckie książki o Królewcu oraz kostka brukowa, symbolizująca zniszczenie miasta.
Fragment wystawy w witrynie: ustawiona pionowo książka „Atlantyda Północy” oraz kostka brukowa, symbolizująca zniszczenie miasta. Fragment wystawy w witrynie: ustawiona pionowo książka „Die Geschichte Stadt Konigsberg” i „Historia Królewca” Janusza Jasińskiego oraz trzy kostki brukowe, symbolizująca zniszczenie miasta.

powrót