Wystawa „Budujemy nowy dom... Spółdzielnia Mieszkaniowa >Jaroty<”

W październiku dzięki cyklicznej wystawie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie można wrócić pamięcią do początków tworzenia się olsztyńskiego osiedla „Nagórki”. Wyeksponowane w witrynach zdjęciach z l. 80-tych XX wieku (fotografie te znajdują się na co dzień w zasobach dokumentów życia społecznego WBP) przedstawiały budowniczych podczas robót, poszczególne place budowy, spiętrzone materiały budowlane oraz zmiany tworzone na terenach, które obecnie znamy jako świetnie zorganizowane i „zasiedziane” w mieście osiedle. Uzupełniające ikonografię książki dotyczyły spółdzielczości mieszkaniowej oraz prawa mieszkaniowego.

Fragment ekspozycji w witrynie: widok na dwie półki - na każdej ustawiono po jednym czarno-białym zdjęciu o większym formacie na drugiej z półek ułożono ponadto książkę „Prawa i obowiązki członków spółdzielni mieszkaniowych”. Na obu półkach znajdują się również kolorowe klocki dziecięce - jako gadżety ozdobne. Fragment wystawy w witrynie: czarno-biała fotografia przedstawiająca rolnika bronującego pole broną z zaprzęgniętym koniem oraz ułożony pod zdjęciem biuletyn „Jaroty”. Obok książek ustawiono czerwony dziecięcy klocek jako gadżet.
Fragment wystawy w witrynie: ustawiona papierowa podstawa z przyklejonymi dwoma  czarno-białymi zdjęciami przedstawiającymi znak drogowy „Strefa zamieszkania SM >Jaroty<” oraz samochód przewożący materiały budowlane wśród powstającego osiedla. Obok podstawy ułożono książkę „Działalność spółdzielni mieszkaniowych” oraz duże kolorowe dziecięce klocki jako gadżet. Fragment wystawy w witrynie: ustawiona papierowa podstawa z przyklejoną czarno-białą fotografią  przedstawiającą wieżowce wśród rozkopanego gruntu a na ich tle słup elektryczny z gniazdem i bocianem. Obok podstawy ułożono książkę „Spółdzielczość mieszkaniowa” oraz duży niebieski dziecięcy klocek jako gadżet.
Fragment wystawy w witrynie: ustawiona papierowa podstawa z przyklejoną czarno-białą fotografią  przedstawiającą wieżowce na wzgórzu, zaś na pierwszym planie rozkopany grunt i porozrzucane materiały budowlane. Pod podstawą ułożono książkę „Budownictwo mieszkaniowe w latach 1990-1994: województwo olsztyńskie” oraz dwa duże kolorowe dziecięce klocki jako gadżet. Fragment wystawy w witrynie: ustawiona papierowa podstawa z przyklejoną czarno-białą fotografią  przedstawiającą wieżowiec wśród rozkopanego gruntu i porozrzucanych materiałów budowalnych. Obok podstawy ułożono książkę „Prawa i obowiązki członków spółdzielni mieszkaniowych” oraz dwa duże dziecięce klocki - czerwony i zielony - jako gadżet.
Fragment wystawy w witrynie: ustawiona papierowa podstawa z przyklejoną czarno-białą fotografią  przedstawiającą budowlańca opartego o betoniarkę wśród rozkopanego gruntu i porozrzucanych materiałów budowalnych, na tle wznoszonych wieżowców. Pod podstawą ułożono zaś biuletyn spółdzielczy „Jaroty”, obok którego umieszczono dwa duże dziecięce klocki - żółty i niebieski - jako gadżet. Fragment wystawy w witrynie: ustawiona papierowa podstawa z przyklejoną czarno-białą fotografią  przedstawiającą wieżowce, zaś na pierwszym planie rozkopany grunt i porozrzucane materiały budowlane. Pod podstawą ułożono książkę „Zasoby i warunki mieszkaniowe: województwo olsztyńskie” oraz duży niebieski dziecięcy klocek jako gadżet.
Fragment wystawy w witrynie: ustawiona papierowa podstawa z przyklejoną czarno-białą fotografią  przedstawiającą nowo wzniesione wieżowce, zaś na pierwszym planie rozkopany grunt i porozrzucane materiały budowlane. Pod podstawą ułożono książkę „Spółdzielcze prawo mieszkaniowe” Krystyny Krzekotowskiej.  

powrót