Co się działo w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w kwietniu roku 196...-ego...
Afisze z działu Dokumentów Życia Społecznego WBP w Olsztyniepowrót