Mikołaj Kopernik

A cóż piękniejszego nad niebo,
które przecież ogarnia wszystko,
co piękne?
(Mikołaj Kopernik De revolutionibus)

Ekspozycja dokumentów życia społecznego o tematyce kopernikańskiej
ze zbiorów WBP


Ozdobny medal olsztyńskiego Muzeum Warmii i Mazur z Kopernikiem na awersie


Katalog wystawy malarstwa, grafiki i rzeźby studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pt. „W rocznicę 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika” - ekspozycja w olsztyńskim BWA (1973)Folder premierowy filmu o Koperniku, wydany przez olsztyński Wojewódzki Związek Kin, oraz zakładka z fotosami z filmu


Zbiór kopert z nadrukami i pieczęciami okolicznościowymiPocztówki z reprodukcjami gobelinów pokonkursowych „Kopernik w oczach dziecka” prezentowanych w Muzeum we Fromborku (1975)


Dokument-Apel Komisji Współpracy Miast Kopernikowskich o wspólne zorganizowanie Roku Kopernika na Warmii i Mazurach oraz Biuletyn tych obchodów.


Ogólnopolskie Rajdy Kopernikowskie ‘1973


Dokumenty z imprez kopernikowskich ‘1982: olsztyńskiego Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Koperniku (okładka) oraz fromborskiej wystawy połączonej z koncertem.


Pamiątki po uroczystości objęcia patronatu nad samolotem „Mikołaj Kopernik” przez olsztyńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”


Finał Turnieju Czytelniczego „Wkład Polaków do skarbnicy wiedzy” (04.05.1973) - konkurs wiedzy o Koperniku (olsztyńskie BWA)


Kopernik upamiętniony przez olsztyński Dom Książki


Dokumenty z olsztyńskich imprez kopernikowskich w 1973 r.Fragment plakatu promującego wystawę kopernikowską w Muzeum Warmii i Mazur (1973). UWAGA! Nietypowy wizerunek Astronoma!


Mikołaj Kopernik na dokumentach z roku 1973 i 2009

powrót