Wydarzenia 2007

Arkadiusz Łuba "Okno na Joyce'a"07.01.2007 
Konferencja prasowa dotycząca projektu n@utobus12.01.2007 
Krystian Soliński "Harcerska konspiracja"07.02.2007 
Bernadetta Darska "Ucieczki i powroty. Obrazy rzeczywistości w prozie najnowszej"24.02.2007 
Poeci Warmii i Mazur07.03.2007 
dr hab. Zbigniew Anculewicz "W kręgu olsztyńskich cenzorów"21.03.2007 
Seminarium szkoleniowe dla bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego21.03.2007 
Otwarcie nowej pracowni komputerowej w WBP w Olsztynie26.04.2007 
WAWRZYN 2006 - Literacka Nagroda Warmii i Mazur16.05.2007 
Konferencja pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego16.05.2007 
Spotkanie partnerów projektu "Euroczytanie 2007" w Kaliningradzie22-23.05.2007 
Spotkanie autorskie z Aleksandrem Nawrockim i Sebastianem Łabędą24.05.2007 
Spotkanie z Eurodeputowanymi w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie04.06.2007 
Spotkanie autorskie z Wojciechem Kuczokiem18.06.2007 
Spotkanie realizatorów projektu Wirtualna Powiatowa Biblioteka Publiczna21.06.2007 
Spotkania muzyczne z cyklu Teka Kompozytorów  
Konferencja pn. "Zarządzanie, bezpieczeństwo i komunikacja platform informacyjnych w e‑urzędzie"28.06.2007 
"Internetowy Festiwal Literacki Euroczytanie 2007"24-26.07.2007 
Spotkanie partnerów projektu "Euroczytanie 2007" w Taurogach30-31.08.2007 
Konferencja ph. "Współczesna literatura polska"05.09.2007 
Spotkanie autorskie z Ryszardem Longinem Borkowskim prowadzenie Wojciech Ogrodziński19.09.2007 
Inauguracja Roku Kulturalnego 2007/200821.09.2007 
Spotkanie z aktorką Mileną Gauer24.09.2007 
Spotkanie autorskie z pisarką Agnieszką Tyszką02.10.2007 
Spotkanie partnerów projektu "Euroczytanie 2007" w Kaliningradzie19-20.10.2007 
Spotkania autorskie z Siergiejem Michajłowem20.10.2007 
Spotkania autorskie z Włodzimierzem Kowalewskim25.10.2007
Spotkania autorskie z Ricardasem Sileiką25.10.2007 
Spotkanie autorskie z Jackiem Dehnelem05.11.2007 
Spotkanie partnerów projektu "Euroczytanie 2007" w Olsztynie27-28.11.2007 
Spotkanie z tłumaczem, pisarzem Antonim Liberą28.12.2007 
Zabawy Literackie 2006 - wręczenie nagród 05.12.2007 
Konferencja „Wczoraj, dziś i jutro Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich”05.12.2007 
Spotkanie autorskie z Mariuszem Sieniewiczem06.12.2007 

Powrót