Wydarzenia 2012

Spotkanie z Marią Czubaszek09.01.2012 
Spotkanie z Bernadettą Darską11.01.2012 
Prezentacja kolekcji muszli dla niewidomych26.01.2012 
Grzegorz Wadowski – „Fotoreportaż i współczesna fotografia prasowa”07.02.2012 
„Życie codzienne i niecodzienne w dwudziestoleciu międzywojennym”05.03.2012 
Kobieta w świecie i w domu08.03.2012 
„Co za nami, co przed nami? ” - podsumowanie działalności bibliotek publicznych województwa warmińsko-mazurskiego w 2011 r. oraz wybrane planowane działania na rok 2012.26.03.2012 
Spotkanie z Mariuszem Sieniewiczem28.03.2012 
Spotkanie z Marcinem Gienieczko11.04.2012 
Korespondencja dawniej i dziś24.04.2012 
Bibliotheca Bona 201123.05.2012 
WAWRZYN - Literacka Nagroda Warmii i Mazur 201123.05.2012 
Spotkanie z prof. Dariuszem Kucharczykiem30.05.2012 
Spotkanie z Włodzimierzem Kowalewskim31.05.2012 
Pierwszy Frankofoński Maraton Fotograficzny02.06.2012 
„Leichte Lektüre” - wręczenie nagród laureatom konkursu11.06.2012 
„Ameryka w twojej bibliotece” - Otwarcie Centrum Kultury i Informacji12.06.2012 
„Festiwal Edukacyjny - STOPniowo więcej”19.06.2012 
Kolaudacja książki „Panita rhei” Jerzego Szczudlika19.06.2012 
Spotkanie z Markiem Orzechowskim24.09.2012 
60+kultura - Biblioteka - dobre miejsce spotkań29.09.2012 
Otwarcie budynku WBP przy ul. 1 Maja 5 (konferencja prasowa)24.10.2012 
„Japonia od środka – 30 lat w Japonii. Jaka jest Japonia? Jacy są Japończycy.”29.10.2012 
„O poezji w samo południe 2”01.12.2012 

Powrót